• α-type alumina

α-tipli alüminium oksidi

Yüksək temperaturda kalsine edilmiş alüminium oksid tozu uyğun temperaturda kristal tipli alfa tipli alüminium oksidi məhsuluna çevrilir;xammal kimi kalsine edilmiş α-tipli alüminium oksidi ilə kalsifikasiya edilmiş, alüminium oksidinin incə tozunun top frezelenmesi ilə istehsal edilmişdir.Yüksək temperaturda kalsine edilmiş alüminium oksid tozu yüksək ərimə nöqtəsinə, əla mexaniki gücə, sərtliyə, yüksək müqavimətə və istilik keçiriciliyinə malikdir.Elektron avadanlıqlarda, struktur keramikada, odadavamlı materiallarda, aşınmaya davamlı materiallarda, cilalama materiallarında və digər sənayelərdə geniş istifadə edilə bilər.