• Brown fused alumina

Qəhvəyi əridilmiş alüminium oksidi

Qəhvəyi jade, ümumi adı almaz qumu kimi də tanınır, alüminium oksidi, karbon materialı və elektrik qövs sobasında əriyib azalan üç xammaldan ibarət qəhvəyi bir adamdır, buna görə də bu addır.Qəhvəyi jade əsas kimyəvi maddələr Al2O3 və onun məzmunu 95.00% -97.00%, və Fe, Si, Ti və s başqa kiçik bir məbləğ var. Qəhvəyi jade, onun üyüdülməsi performans, çünki ən əsas aşındırıcı edir. yaxşı, geniş tətbiq diapazonu, ucuzdur və geniş istifadə olunur.

Qəhvəyi jade alüminium alüminium, koks (antrasit) ilə əsas xammaldır və elektrik qövs sobasında yüksək temperaturda əriməyə malikdir.Müxtəlif ümumi polad kimi yüksək metalların üyüdülməsi üçün uyğundur., Döymə dəmir, bərk bürünc və s., həmçinin qabaqcıl odadavamlı məhsullar istehsal edə bilər.Qəhvəyi grungy yüksək saflıq, yaxşı kristallaşma, güclü axıcılıq, aşağı tel genişlənmə əmsalı və korroziyaya davamlılıq xüsusiyyətlərinə malikdir.Onlarla odadavamlı istehsalçı ilə məhsul partlama, tozlanma və tətbiqdə çatlamama xüsusiyyətlərinə malikdir.Xüsusilə, ənənəvi qəhvəyi jasteaların iqtisadi səmərəliliyindən çox yüksəkdir, bu da onu qəhvəyi jade odadavamlı materialların ən yaxşı aqreqatı və doldurucusu edir.

Tipik fiziki xüsusiyyətlər

Sərtlik 9,0 ay
Cqoxu qəhvəyi
Taxıl forması Üçlü kristal
Ərimə nöqtəsi təxminən.2250 °C
Maksimum xidmət temperaturu təxminən.1900 °C
Xüsusi çəkisi təxminən.3,9 – 4,1 q/sm3
Kütləvi sıxlıq təxminən.1,5 – 2,1 q/sm3

Tipik fiziki analiz

Qəhvəyi əridilmiş alüminium oksidi makro Qəhvəyi əridilmiş alüminium mikro
Al2O3 95,65 % 94,20 %
TiO2 2,42 % 2,79 %
Fe2O3 0,12 % 0,33 %
SiO2 0,92 % 1,34 %
CaO 0,35 % 0,33 %

ÖLÇÜLƏRİ MEVCUT
Tipik fiziki

PEPA Orta taxıl ölçüsü (μm)
F 020 850 - 1180
F 022 710 - 1000
F 024 600 - 850
F 030 500 - 710
F 036 425 - 600
F 040 355 - 500
F 046 300 - 425
F 054 250 – 355
F 060 212 - 300
F 070 180 - 250
F 080 150 – 212
F 090 125 – 180
F 100 106 – 150
F 120 90 – 125
F 150 63 – 106
F 180 53 – 90
F 220 45 – 75
F240 28 – 34